Symetralna odcinka

Skonstruuj symetralną danego odcinka AB o długości a

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Własności symetralnej:
1. Symetralna dzieli odcinek nadwie równe części.
2. Każdy punkt leżący na symetralnej jest jednakowo oddalony od końców odcinka.

Możesz to zaobserwować "łapiąc" punkt X i przesuwając go. długości b odcinka AX oraz długość c odcinka BX są równe.

TS, Utworzony z GeoGebra